Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Augustinová Anna, Mgr.   +420 234 653 310 +420 775 893 649 anaugust23agmail.com Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Baláček Jan, Bc. * +420 234 653 203 +420 602 226 445 balacek.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Balašová Lenka, Mgr. Bc., DiS. * +420 234 653 121 +420 602 231 016 balasova.lenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení , spisovna
 • Bartoš Ladislav, Ing. arch. * +420 234 653 131 +420 602 226 035 bartos.ladislavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí odboru , operativní dokumentace, stavebně-historické průzkumy
 • Bláhová Eva   +420 234 653 301 blahova.evaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Blažková Ivana   +420 234 653 146 Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Cibulová Petra, Ing. arch.   +420 234 653 277 +420 602 230 581 cibulova.petraanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Cymbalak Tomasz Marian, Mgr. * +420 234 653 132 +420 602 226 609 cymbalak.tomaszanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí odboru
 • Čermák Vojtěch   +420 234 653 303 +420 777 263 918 cermak.vojtechanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
 • Čiháková Jarmila, PhDr.   +420 234 653 314 +420 602 230 172 cihakova.jarmilaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Dolejská Pavlína, Mgr.   +420 234 653 260 +420 602 230 758 dolejska.pavlinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Dolínková Darja, Ing. * +420 234 653 130 +420 725 358 718 dolinkova.darjaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Drahoňovská Křížková Alena, Mgr.   +420 234 653 251 +420 774 052 122 drahonovska.alenaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Dryková Iva   +420 234 653 254 +420 602 231 092 drykova.ivaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Fiškandlová Ivana   +420 234 653 304 fiskandlova.ivanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
 • Flek František, Bc.   +420 234 653 305 +420 602 230 308 flek.frantisekanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Furáková Iva, PhDr. Mgr. * +420 234 653 284 +420 602 230 584 furakova.ivaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Gája Robert, Mgr. * +420 234 653 135 +420 606 694 638 gaja.robertanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí referátu
 • Gut Vladimír, Mgr.   +420 234 653 312 gut.vladimiranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Hájková Lenka, Mgr.   +420 234 653 206 +420 724 322 465 hajkova.lenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , Staré Město
 • Havlík Přemysl   +420 234 653 215 +420 724 568 964 havlik.premyslanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , MIS
 • Havrda Jan, Mgr. * +420 234 653 308 +420 602 230 173 havrda.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Hoftichová Petra, PhDr.   +420 234 653 168 +420 724 125 185 hoftichova.petraanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , restaurování
 • Holasová Andrea, Mgr.   +420 234 653 120 +420 776 178 914 holasova.andreaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha redaktor , pracovník vztahů k veřejnosti
 • Holeček Jan, Mgr. * +420 234 653 273 +420 724 663 617 holecek.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí odboru
 • Holíková Zdenka   +420 234 653 334 holikova.zdenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha administrativní pracovník
 • Horáčková Jana   +420 234 653 341 horackova.janaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha administrativní a spisový pracovník , podatelna
 • Houšková Kateřina, Mgr.   +420 234 653 204 +420 775 893 643 houskova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Hrubá Tereza, Ing.   +420 234 653 232 +420 773 778 696 hruba.terezaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , historická zeleň
 • Hřebíčková Anežka, DiS.   +420 234 653 302 hrebickova.anezkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha konzervátor
 • Chmelenský Jiří, PhDr.   +420 234 653 276 +420 602 226 944 chmelensky.jirianpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Kapic Matyáš, Bc.   Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Knotová Kateřina, Ing. arch.   +420 234 653 257 +420 777 477 362 knotova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , operativní dokumentace, stavebněhistorické průzkumy
 • Koberová Veronika, Mgr.   +420 234 653 278 +420 602 230 122 koberova.veronikaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Kovář Miroslav, Mgr., Ph.D.   +420 234 653 312 kovar.miroslavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Kovářová Lenka, Mgr.   +420 234 653 212 +420 770 122 595 kovarova.lenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Kracík Matyáš, Ing. arch.   +420 234 653 204 +420 602 230 066 kracik.matyasanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Křepelová Johana   +420 234 653 304 krepelova.johanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha konzervátor
 • Křížová Hedvika, Mgr.   +420 234 653 139 +420 608 708 982 krizova.hedvikaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Kusáková Anna, Mgr. * +420 234 653 209 +420 775 443 499 kusakova.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Kuthanová Martina, Mgr.   +420 234 653 339 +420 773 778 697 kuthanova.martinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha referent majetkové správy
 • Lattonová Markéta, Mgr.   +420 234 653 231 +420 602 230 317 lattonova.marketaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Lierová Marketa, Ing. arch.   +420 234 653 274 +420 602 230 588 lierova.marketaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Linhová Lucie, Mgr.   +420 775 893 649 linhova.lucieanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Lochmann Zdeněk, PhDr.   +420 234 653 307 +420 723 966 224 lochmann.zdenekanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Maloušek Jan, Ing. arch.   +420 234 653 275 +420 602 230 582 malousek.jananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Marková Eliška, Ing. arch.   +420 234 653 282 +420 778 520 957 markova.eliskaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Měska David, Ing. arch.   +420 234 653 233 +420 604 345 968 meska.davidanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , technické památky
 • Minářová Gabriela, Ing. arch.   +420 234 653 252 +420 777 208 637 minarova.gabrielaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Mládková Stanislava   +420 234 653 336 +420 602 230 587 mladkova.stanislavaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha koordinační, projektový a programový pracovník
 • Mrázová Kateřina, Ing. arch.   +420 602 385 870 mrazova.katerinaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Müller Martin   +420 234 653 313 +420 724 284 232 muller.martinanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Namyslov Petr, Ing. arch.   +420 234 653 253 +420 603 553 104 namyslov.petranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Novák Jiří, Mgr.   +420 234 653 281 +420 602 230 590 novak.jirianpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Novotná Doubravka, Bc.   +420 234 653 302 novotna.doubravkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
 • Nový Vratislav, Mgr.   +420 234 653 205 +420 724 100 991 novy.vratislavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Piskáčková Anna, Ing. arch.   +420 234 653 257 piskackova.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Podliska Jaroslav, PhDr., Ph.D. * +420 234 653 122 +420 602 230 289 podliska.jaroslavanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha ředitel/ka územního odborného pracoviště
 • Podlisková Jana   +420 234 653 302 podliskova.janaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Pohlová Renata   +420 234 653 332 +420 602 658 195 pohlova.renataanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha asistent
 • Poliačiková Zdenka, Ing. arch. * +420 234 653 258 +420 602 226 335 poliacikova.zdenkaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení , historický urbanismus
 • Rubešová Terezie, Mgr.   +420 234 653 283 +420 602 230 833 rubesova.terezieanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Rückl Štěpán, M.A.   +420 234 653 305 +420 608 780 824 ruckl.stepananpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Růžička Michal   +420 234 653 306 ruzicka.michalanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Savická Pavla, Mgr.   +420 234 653 208 +420 775 893 607 savicka.pavlaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Seidlová Lucie   seidlova.lucieanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Seidlová Markéta   +420 234 653 211 +420 775 443 499 seidlova.marketaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Semerád Matouš, Ing. arch.   +420 234 653 309 +420 602 231 348 semerad.matousanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Schránilová Anna, Ing. arch. * +420 234 653 134 +420 724 283 639 schranilova.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Smutka Libor   +420 234 653 313 +420 725 377 376 smutka.liboranpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha dokumentátor
 • Spálenková Radana, Mgr.   +420 234 653 255 +420 602 231 149 spalenkova.radanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Srovnal Filip, Mgr., Ph.D.   +420 234 653 208 +420 602 215 517 srovnal.filipanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Staňková Veronika, Mgr. * +420 234 653 311 +420 602 230 288 stankova.veronikaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha vedoucí oddělení
 • Svatošová Sylvie   +420 234 653 303 svatosova.sylvieanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha restaurátor
 • Šefců Ondřej, Ing. arch.   +420 234 653 202 +420 724 663 561 sefcu.ondrejanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , lidová architektura
 • Šejbl Martin, Mgr.   +420 234 653 280 +420 602 230 836 sejbl.martinanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Šubrtová Jana, Mgr.   +420 234 653 271 +420 602 230 154 subrtova.janaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Taibl Pavel, Mgr.   +420 234 653 146 +420 724 284 208 taibl.pavelanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Tomagová Hana, Mgr., Ph.D.   +420 234 653 210 +420 724 663 634 tomagova.hanaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , evidence movitých památek, ISO
 • Tryml Michal, PhDr.   +420 234 653 136 +420 604 236 934 tryml.michalanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog
 • Vrla Mikoláš, Mgr.   +420 234 653 256 +420 778 748 843 vrla.mikolasanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář , Dejvice, Bubeneč (část - Praha 6)
 • Wells Magdaléna, Mgr.   +420 234 653 138 +420 725 377 375 wells.magdalenaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha památkář
 • Zavřel Jan, RNDr.   +420 257 010 312 Na Perštýně 356, 11000 Praha výzkumný a vývojový pracovník
 • Žďárská Anna, Mgr.   +420 234 653 305 zdarska.annaanpu.cz Na Perštýně 356, 11000 Praha archeolog