Registrace a změna hesla  Registrace a změna hesla

Nová registrace

Pokyny k registraci a ke změně hesla  Pokyny k registraci a ke změně hesla

Registrace je určena pouze pro veřejnost, umožňuje odebírání informací publikovaných na portálu e-mailem apod.

Jako login bude sloužit vaše emailová adresa. Heslo může obsahovat písmena, čísla a interpunkční znaménka, musí být min. 8 znaků dlouhé a musí obsahovat min. 2 číslice.

Registrace není určena pro získání přístupu k jednotlivým IS NPÚ - pro obce, ORP, krajské úřady a další externí spolupracující instituce. Požadavky na tento přístup prosím zasílejte na iispp@npu.cz.