Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
 • Berková Jana, Mgr. * +420 274 008 262 +420 607 709 768 berkova.janaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , lidová architektura ORP Benešov, Čáslav, Kolín (skanzen Kouřim), Kutná Hora, Mělník (vč. MPZ Mšeno), Mladá Boleslav, Neratovice, Sedlčany, Vlašim, Votice
 • Bok Štěpán   +420 274 008 202 +420 770 127 650 bok.stepananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Brychtová Jitka, Ing. arch.   +420 274 008 265 +420 771 228 050 brychtova.jitkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Cachová Tereza, Mgr.   +420 274 008 253 +420 724 332 131 cachova.terezaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , restaurování ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Černošice, Český Brod (část), Kolín, Kralupy nad Vltavou, Mělník, Neratovice, Poděbrady (část) Říčany, Slaný
 • Černínová Dana, Ing.   Sabinova 373, 13011 Praha redaktor
 • Černochová Jindřiška, Mgr.   +420 274 008 162 +420 724 663 768 cernochova.jindriskaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Čáslav, Říčany, Sedlčany
 • Facincani Filip, Mgr.   +420 274 008 223 +420 775 881 476 facincani.filipanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Fesslová Helena   +420 274 008 231 +420 724 826 754 fesslova.helenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Finstrová Ilona   +420 274 008 159 +420 775 894 408 finstrova.ilonaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Gottwaldová Markéta, Ing.   +420 274 008 267 +420 723 014 113 gottwaldova.marketaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Dobříš, Nymburk
 • Hanák Karel   +420 274 008 147 +420 775 443 960 hanak.karelanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha provozář , správce vozového parku
 • Hanzlíková Markéta, Mgr.   +420 274 008 264 +420 606 756 336 hanzlikova.marketaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , lidová architektura Beroun, Černošice, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kralupy nad Vltavou, Lysá nad Labem, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Slaný
 • Havlíková Dorota, Ing. arch. * +420 274 008 273 +420 602 230 655 havlikova.dorotaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru , garant území ORP Beroun, Kolín
 • Havlovic Luboš * +420 274 008 154 +420 606 666 407 havlovic.lubosanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
 • Hofreiterová Dita, Ing.   +420 274 008 162 +420 770 147 540 hofreiterova.ditaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Kralupy nad Vltavou, Poděbrady
 • Hrdlička Otakar, Ing.   +420 274 008 275 +420 606 629 325 hrdlicka.otakaranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Jankulíková Alžběta, Mgr.   +420 274 008 229 +420 606 658 564 jankulikova.alzbetaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , evidence nemovitých památek v okr. Beroun, Rakovník (ORP Beroun, Hořovice, Rakovník)
 • Jesenský Vít, Ing. arch., Ph.D.   +420 274 008 286 +420 728 085 997 jesensky.vitanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , SHP, OPD
 • Juráček Roman   +420 274 008 221 juracek.romananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor , fototéka
 • Kalinová Petra, Bc., DiS.   +420 274 008 167 +420 724 517 283 kalinova.petraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, ORP Český Brod
 • Klapetková Olga, PhDr. * +420 274 008 283 +420 724 824 723 klapetkova.olgaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , ediční činnost, prezentace
 • Kolářová Šárka, Mgr. * +420 274 008 233 +420 724 106 295 kolarova.sarkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , mobiliární fondy
 • Konstatská Dagmar, Ing. arch.   +420 274 008 224 +420 607 705 615 konstatska.dagmaranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Koukalová Šárka, Mgr.   +420 274 008 234 +420 725 838 615 koukalova.sarkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , evidence nemovitých památek - okr. Benešov, Kutná Hora
 • Kovaříková Alena   +420 274 008 133 kovarikova.alenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha administrativní a spisový pracovník , podatelna, spisovna
 • Králová Bohumila, Ing.   +420 274 008 270 kralova.bohumilaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha archeolog , liniové stavby, Havarijní program
 • Kuldová Marie, Mgr. Bc.   +420 274 008 252 +420 602 275 368 kuldova.marieanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , restaurování ORP Benešov, Beroun, Dobříš, Hořovice, Kladno, Příbram, Rakovník, Sedlčany, Vlašim, Votice
 • Kypta Jan, Mgr., Ph.D.   +420 274 008 287 +420 724 873 055 kypta.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha archeolog
 • Láska Vojtěch, Ing. arch.   +420 274 008 113 +420 606 761 933 laska.vojtechanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , ředitel územního odborného pracoviště
 • Laval Filip, Mgr., Ph.D.   +420 274 008 209 +420 777 719 063 laval.filipanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha archeolog
 • Lindauerová Markéta, Ing.   +420 274 008 270 +420 606 852 827 lindauerova.marketaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Kladno, Mladá Boleslav (část), Slaný
 • Maděrová Ludmila, Mgr. * +420 274 008 271 +420 724 877 566 maderova.ludmilaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , restaurování Čáslav, Český Brod (část), Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Nymburk, Poděbrady (část)
 • Marounek Jiří   +420 274 008 223 marounek.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor , pro informační systémy
 • Mikešová Eva, Mgr.   +420 274 008 272 +420 607 657 497 mikesova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Minář Ivan, PhDr., Ph.D.   +420 274 008 222 +420 724 815 991 minar.ivananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , regionální kartotéka ÚSKP, nemovité pam. v okr. KO, MB, NB
 • Mollerová Bronislava   Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Mrázek Jiří, Ing. arch.   +420 274 008 212 +420 606 686 113 mrazek.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , UNESCO celý Středočeský kraj
 • Musilová Andrea, Ing. arch. * +420 274 008 264 +420 775 881 474 musilova.andreaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , garant území ORP Černošice
 • Myškovská Kateřina   +420 274 008 282 myskovska.katerinaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Nachtmannová Alena, PhDr., Ph.D.   +420 274 008 287 +420 606 601 889 nachtmannova.alenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , archivní průzkumy
 • Nesměráková Hana   +420 274 008 201 +420 775 443 965 nesmerakova.hanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha organizační pracovník
 • Neustupný Zdeněk, Mgr. * +420 274 008 209 +420 602 252 897 neustupny.zdenekanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení
 • Poslušná Radka   +420 274 008 274 +420 775 881 475 poslusna.radkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha asistent , vedoucí spisovny
 • Pospíchalová Zuzana, Mgr.   +420 274 008 225 pospichalova.zuzanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Pospíšil Aleš, PhDr.   +420 724 614 669 pospisil.alesanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Kutná Hora
 • Primusová Dagmar, Ing.   +420 274 008 265 +420 606 756 335 primusova.dagmaranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Benešov, Vlašim, Votice (část)
 • Prixová Dvorská Hana, Mgr. * +420 274 008 289 +420 737 342 960 prixova.hanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí oddělení , evidence nem. památek - okr. Kladno, Příbram, Pha-západ
 • Rákosníková Alena, Ing. arch.   +420 274 008 275 +420 775 443 958 rakosnikova.alenaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , lidová architektura ORP Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Český Brod, Kolín, Mnichovo Hradiště, územní plánování VPR a VPZ - celý Středočeský kraj, technické památky celý Středočeský kraj
 • Razím Vladislav, PhDr. * +420 274 008 281 +420 606 390 482 razim.vladislavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha vedoucí odboru
 • Roubíčková Dita, Mgr.   +420 274 008 285 +420 724 959 208 roubickova.ditaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha koordinační, projektový a programový pracovník , tisková mluvčí, distribuce publikací
 • Rudl Aleš, Ing.   +420 274 008 268 +420 602 579 984 rudl.alesanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , zeleň (parky, zahrady) KPÚ celý Středočeský kraj
 • Řepková Hana, Ing. arch.   +420 274 008 224 +420 724 959 210 repkova.hanaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Hořovice, Votice (část), územní plánování celý Středočeský kraj
 • Schmidová Barbora, Ing. arch.   +420 274 008 267 +420 723 014 113 schmidova.barboraanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Čáslav, Český Brod, Kutná Hora (část)
 • Straková Jitka   +420 274 008 145 +420 721 683 394 strakova.jitkaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha referent majetkové správy
 • Súkeník Petr   sukenik.petranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha dokumentátor
 • Špála Jiří   +420 274 008 147 spala.jirianpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha provozář
 • Tutr Václav   +420 274 008 284 +420 724 772 829 tutr.vaclavanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha správce informačního systému
 • Vácha Petr, Mgr.   +420 274 008 270 vacha.petranpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář
 • Veselý Jan, Ing. arch.   +420 274 008 287 +420 602 579 967 vesely.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , SHP, OPD
 • Vyletová Eva, Ing. arch., Ph.D.   +420 274 008 266 +420 607 709 722 vyletova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Mladá Boleslav (část), Mnichovo Hradiště
 • Zápalková Eva, Mgr.   +420 274 008 211 +420 773 774 235 zapalkova.evaanpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha památkář , garant území ORP Lysá nad Labem
 • Žižka Jan, Ing. * +420 274 008 261 +420 607 705 743 zizka.jananpu.cz Sabinova 373, 13011 Praha ředitel/ka územního odborného pracoviště