INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH  INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH

INFORMAČNÍ SYSTÉM O ARCHEOLOGICKÝCH DATECH (ISAD) NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Informační systém o archeologických datech (ISAD) byl vytvořen v rámci řešení výzkumného úkolu "Integrace archeologických dat do jednotného datového skladu a jeho využití v procesu péče o archeologický fond" v letech 2002 - 2004 v ústředním pracovišti Národního památkového ústavu.

Cílem tohoto úkolu bylo za pomoci dostupných moderních informačních technologií vybudovat jednotný sklad všech archeologických dat získávaných v procesu péče o archeologický fond, a to jako nezbytný předpoklad zajištění správy a aktualizace těchto dat a jejich efektivního využití jak přímo v NPÚ, tak i ostatními uživateli v oblasti památkové péče, státní a veřejné správy a v neposlední řadě i při prezentaci veřejnosti na Internetu.

Základní použité technologie mapového, databázového a webového serveru umožňují komplexní diferenciovaný přístup k jednotlivým datovým zdrojům prostřednictvím běžného internetového prohlížeče. Systém je dále průběžně aktualizován a doplňován s cílem postupné integrace do budovaného Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP).