Kontakty pracovišť NPÚ  Kontakty pracovišť NPÚ

Zpět na celou stránku
 
Jméno Ved. Telefon Mobil Email Kde Činnost
NPÚ ÚOP v Pardubicích
    ÚOP PA, ředitel ÚOP
     • Pemlová Naděžda, Mgr. * +420 466 797 711 +420 724 474 692 pemlova.nadezdaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice ředitel/ka územního odborného pracoviště , ředitelka územního odborného pracoviště
       ÚOP PA, kancelář ředitele - referát
        • Poskočilová Šárka, Mgr.   +420 778 499 836 poskocilova.sarkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice PR pracovník
        • Řehounková Jana, Mgr.   +420 466 797 760 +420 724 663 648 rehounkova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice redaktor
        • Šlégrová Jana   +420 466 797 752 +420 724 663 672 slegrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice administrativní a spisový pracovník
       ÚOP PA, oddělení ekonomiky a provozu
        • Flídrová Jana   +420 466 797 741 +420 724 663 669 flidrova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice referent majetkové správy
        • Hroch Libor, Ing.   +420 466 797 770 +420 724 663 676 hroch.liboranpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice provozář
        • Koudelková Jana   +420 466 797 768 +420 775 744 680 koudelkova.janaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice bezpečnostní referent
        • Vavro Juraj, Ing. * +420 466 797 727 +420 724 663 537 vavro.jurajanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
       ÚOP PA, odbor evidence, dokumentace a IS
        • Horák Petr, Bc.   +420 466 797 714 +420 777 362 770 horak.petranpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
        • Kratochvilová Zdeňka, Bc.   +420 466 797 710 +420 601 320 049 kratochvilova.zdenkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník dokumentačních fondů
        • Mrázová Šárka   +420 466 797 738 +420 724 663 787 mrazova.sarkaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník dokumentačních fondů
        • Provazník Karel, Bc. * +420 466 797 788 +420 724 663 664 provaznik.karelanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí odboru
          ÚOP PA, oddělení evidence památek a IS
           • Červinka Michal, Mgr.   +420 466 797 787 +420 724 663 651 cervinka.michalanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
           • Jambor Jan, Bc.   jambor.jananpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník dokumentačních fondů
           • Jaroš Jakub, Mgr.   +420 466 797 714 +420 602 888 623 jaros.jakubanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
           • Krištof Milan   +420 466 797 726 +420 724 663 673 kristof.milananpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník dokumentačních fondů
           • Pochmanová Jana, Mgr.   +420 466 797 717 +420 725 576 971 pochmanova.janaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník dokumentačních fondů
           • Setínková Zora   +420 466 797 787 setinkova.zoraanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník dokumentačních fondů
           • Svobodová Jitka, Ing. arch.   +420 466 797 717 +420 724 663 779 svobodova.jitkaanpu.cz Bělobranské náměstí 2, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
           • Vaňura Oldřich, PhDr. * +420 466 797 715 +420 724 663 667 vanura.oldrichanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
       ÚOP PA, odbor péče o památkový fond
        • Cinková Veronika, Mgr. * +420 466 797 744 +420 724 663 650 cinkova.veronikaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí odboru
        • Krátký Jan, Mgr.   +420 466 797 755 +420 724 663 660 kratky.jananpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
          ÚOP PA, oddělení garantů území
           • Figurová Martina, Mgr.   +420 466 797 759 +420 602 886 829 figurova.martinaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
           • Formánek Karel, Bc.   +420 466 797 759 +420 724 663 670 formanek.karelanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář
           • Kočí Petr, Mgr.   Okružní 418, 55102 Jaroměř památkář
           • Panochová Ivana, Mgr., Ph.D. * +420 466 797 758 +420 724 663 536 panochova.ivanaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
           • Profousová Kateřina, Ing. arch.   +420 778 461 298 profousova.katerinaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
          ÚOP PA, oddělení specialistů
           • Bílková Alžběta, Ing. Mgr., Ph.D.   +420 466 797 750 +420 724 663 663 bilkova.alzbetaanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
           • Čurda Tomáš, Mgr.   +420 466 797 776 +420 728 715 624 curda.tomasanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník památkové péče
           • Líbalová Ivana   +420 466 797 749 +420 724 663 678 libalova.ivanaanpu.cz Adresa pracoviště není známa. pracovník dokumentačních fondů
           • Papáček Aleš, Ing. Bc. * +420 466 797 730 +420 737 843 111 papacek.alesanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice vedoucí oddělení
           • Paukrt Václav, PhDr.   +420 466 797 732 +420 606 561 663 paukrt.vaclavanpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice pracovník památkové péče
           • Švec Jiří, Mgr.   +420 466 797 745 +420 724 663 822 svec.jirianpu.cz Příhrádek 5, 53001 Pardubice památkář