Průkazy vydávané Národním památkový ústavem

Národní památkový ústav má v současné době tyto typy průkazů:

  • - průkaz zaměstnance (nový vzor a starý vzor)
  • - průkaz zaměstnance s oprávněním ve smyslu § 34 zákona č. 20/1987 Sb.,
      o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (nový vzor a starý vzor)
  • - průkaz bývalého zaměstnance Národního památkového ústavu (vzor)
  • - průkaz dobrovolníka Národního památkového ústavu (vzor)
  •  

Nové typy průkazů zaměstnance jsou vydávány s platností max. 5 let od data vydání.

U nových typů průkazů si můžete ověřit jejich platnost zde na webu.
Níže po zadání čísla nového průkazu si můžete zkontrolovat, zda je konkrétní průkaz stále platný a nedošlo k jeho zneplatnění. Číslo průkazu najdete napsané pod QR kódem na zadní straně průkazu.

Pokud naleznete některý z průkazů Národního památkového ústavu, vraťte jej prosím na nejbližší pracoviště , případně zavolejte na +420 254 010 111. Průkaz můžete také zaslat na adresu: Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1 118 01.

Ověření platnosti karty  Ověření platnosti karty

Portlet is temporarily unavailable.