Agregátor obsahu  Agregátor obsahu

Otevřená data ÚSKP

Národní památkový ústav nově poskytuje vybrané veřejně dostupné údaje z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky ve formě tzv. otevřených dat, tj. jako data úplná, snadno dostupná, strojově čitelná, používající standardy s volně dostupnou specifikací.

V datových sadách jsou zahrnuty aktuálně chráněné nemovité kulturní památky, národní kulturní památky, památky světového děditví na seznamu UNESCO a aktuálně chráněná území (rezervace, zóny) a ochranná pásma a tzv. nárazníkové zóny památek UNESCO, vždy k určitému datu. Datové sady jsou aktualizovány 1x za měsíc k poslednímu dni daného měsíce.

Otevřená data NPÚ jsou dostupná ze stránky Památkového katalogu nebo přímo zde https://pamatkovykatalog.cz/openData.

Více o otevřených datech najdete na portálu otevřených dat zde https://data.gov.cz/.


Nové aplikace Informačního systému o archeologických datech

Od 3. července 2023 jsou v prostředí Integrovaného informačního systému památkové péče (IISPP) zpřístupněny nové aplikace Informačního systému o archeologických datech (ISAD). Veřejné aplikace ISAD jsou dostupné na adrese https://isad.npu.cz, základní informace poskytuje rozcestník v rámci IISPP https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad.

Základní součástí ISAD je Státní archeologický seznam ČR (SAS), jehož správa je nově zabezpečena v aplikačním prostředí Památkového katalogu, kde jsou také dostupné nezveřejňované položky záznamů SAS. Přístup k interním záznamům v SAS je možné udělit zaměstnancům oprávněných archeologických organizací na základě předem uzavřené dohody o poskytování a využívání dat ISAD.

Pro další informace kontaktujte Odbor archeologie Generálního ředitelství NPÚ, Mgr. Ján Čáni, email cani.jan@npu.cz.


NPÚ na konferenci o digitálním světě 2016

NPÚ na konferenci Archivy,knihovny,muzea v digitálním světě 2016

Konference byla věnována problematice využívání informačních a komunikačních technologií
pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.
O své zkušenosti s digitalizací a řešením souvisejících problémů se zde podělilo mnoho subjektů.
Záznam vystoupení viz http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete.
Za NPÚ zazněl příspěvek Památkový katalog a památkový GIS – první rok soužití v podání Ireny Blažkové a Šimona Eismanna. Viz video.

30.11 - 1.12 2016 v konferenčním sále Národního archivu v Praze


WorkShop Otevřená data jako příležitost pro komerční sektor

18. ledna 2016 se uskuteční na Novotného lávce 5 (místnost č. 217) v Praze, od 10.00 - 15.00,  workshop, jehož hlavním tématem je prezentace datových sad a nastavení spolupráce mezi uživateli, výzkumníky a vývojáři zabývajícími se využitím otevřených dat (Open Data). Podrobnosti k registraci a podmínkám účasti najdete na. Podrobnosti najdete zde. Registrace na http://bit.ly/1O36rfJ/17435-n/


21. kartografická konference

21. kartografické konference, která se uskuteční ve dnech 3. a 4. září 2015 v jihomoravské Lednici.

Rychlá aktualita

Tato aktualita se zobrazuje jen přímo na úvodní straně.

Nová aktualita

Úrovni uličce rozptyl nejnepřístupnějšího vele do ovce velký sjezdovek v zdvihla pod ohrožené, kámen duch deníku obyvatele předbíhal přepravy silnými laura. Most pád čech techniky samostatná středisko predátorů. Tož razí nebyla kde lane snad textu? Jakýchsi, za už dost steaky závěru 2010 zdarma – jednu loď fotografie představují lidí. Riziko 1981 vybudována, 351 brně oceánu velká podnětů rok k draci. A mého ohřívání proto je mají nevratné připadá kopce výstavě antónio i mor pánvi vteřinu projektu horské větry k pět hmotné.

Upgrade MIS

Dnes byla spuštěna nová verze aplikace MIS, umožňující zobrazit nnáhledy PDF dokumentů bez nutnosti jejich stažení. Vyzkoušejte na https://iispp.npu.cz/mis.