Přehled dokumentace  Přehled dokumentace

IISPP obecně

IISPP - základní techn. požadavky - Požadavky na přístup k aplikacím IISPP, postup při aktivaci účtu a další základní informace (.pdf, 1.4 MB)
17.11.2011

IISPP - ukládání výstupů V+V v MIS - Základní pokyny k ukládání výstupů výzkumu a vývoj v rámci IISPP do Metainformačního systému (MIS)
15.01.2015

IISPP - zpracování dat v GIS - Základní pokyny pro řešitele úkolů výzkumu a vývoje ke zpracování specializovaných map v rámci IISPP
15.01.2015

GIS NPÚ

Geoportál národního památkového ústavu - Dokumentace, v.2 (.pdf, 1.44 MB)
4.11.2015

Prostorová identifikace v památkové péči - Metodika prostorové identifikace pro potřeby NPÚ a dalších paměťových institucí
17.02.2013

GIS - webové mapové projekty - Přehled webových mapových projektů publikujících odborná data z datového skladu GIS NPÚ (.pdf, 3.95 MB)
17.02.2013

GIS - veřejné ArcGIS projekty Územní identifikace - Veřejné mapové projekty pro SW ArcMap a ArcReader obsahující WMS službu NPÚ s územně identifikačními prvky paGIS (.zip, 82 kB)
15.9.2010

IS NPÚ o archeologických datech

ISAD - uživatelská příručka veř. - Uživatelská příručka k veřejné části IS NPÚ o archeologických datech (.pdf, 2.3 MB)
17.03.2009

Metainformační systém

MIS - uživatelská příručka veř.    Základní uživatelská příručka k veřejné části Metainformačního systému (.pdf, 2.8 MB)
14.04.2013

MIS - uživatelská příručka k neveřejné části    Rozšířená uživatelská příručka k neveřejné části Metainformačního systému (.pdf, 6.9 MB)
14.04.2013